JUDr. Darina Šustková

 • Vítáme Vás

  na webových stránkách Advokátní kanceláře JUDr. Dariny Šustkové

O nás

Advokátní kancelář byla založena v roce 1994. Po celou dobu klade důraz na důvěru, vzájemný respekt a korektní vztahy s každým klientem. Advokátní kancelář nabízí profesionální přístup při řešení Vašich problémů, soustavné a systematické poradenství v oblasti práva a to zejména u korporátních klientů.

Naše služby

Poskytujeme právní pomoc v oblasti občanského a rodinného práva, komplexní právní servis týkající se převodů nemovitostí, věcných práv, nájmů. Ve spolupráci s předními exekutorskými kancelářemi také zajišťujeme pro klienty vymáhání pohledávek. Poskytujeme však právní pomoc i v dalších oblastech práva, včetně zastupování před soudy a jinými správními orgány.

Vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář JUDr. Dariny Šustkové poskytuje klientům komplexní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Ve spolupráci s exekutorskými úřady zajišťuje efektivní vymáhání pohledávek a sporů.

V této oblasti zajišťuje klientům zejména níže uvedené činnosti a služby:

 1. komunikace s dlužníky
 2. příprava a administrace výzev k úhradě
 3. zahájení a vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání nároku klienta
 4. zastupování klientů na ústních soudních jednáních
 5. nařizování a vedení exekucí efektivním způsobem ve spolupráci s exekutorskými úřady

Nemovitosti

Advokátní kancelář JUDr. Dariny Šustkové poskytuje komplexní poradenství fyzickým i právnickým osobám při koupi, nájmu nebo podnájmu veškerých druhů nemovitostí a dalších dispozic s těmito nemovitostmi, včetně zastupování v řízení před katastrálními úřady, řešení právních vztahů k bytům a nebytovým prostorům a zajišťovacích institutech (smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy).

Rodinné právo

V rámci rodinných a osobních záležitostí nabízí široký právní servis, např. pomoc při vypořádání majetkových vztahů, ale zejména pomoc při rozvodech. Pokud se nacházíte v životní situaci, kdy jedinou možností je rozvod, optimálním řešením je pokusit se dosáhnout tzv. nesporného rozvodu, tj. rozvodu, na kterém se oba manželé shodnou. Potřebujete-li jakkoli poradit v rámci rozvodového řízení, neváhejte nás kontaktovat, dokážeme Vám pomoci.

Svým klientům poskytujeme právní pomoc v rámci mimosoudních i soudních jednání v těchto oblastech:

 1. zastupování v řízení o rozvodu manželství - v případě sporného rozvodu, příp. nesporného rozvodu
 2. majetková vypořádání při zániku manželství - sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů
 3. péče o děti - zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů, vypracování všech potřebných dohod)
 4. zastupování a poradenství v řízení o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela
 5. vymáhání dlužného výživného

Dědické právo

 1. spory o dědictví a jejich řešení
 2. zastupování při jednání u notářů a v soudním řízení

Soudní, správní řízení

V rámci zastupování v soudních řízeních poskytuje právní služby zejména v následujících oblastech:

 1. přezkoumávání a posuzování nároků klienta
 2. příprava žalob a dalších podání soudu
 3. příprava řádných a mimořádných opravných prostředků (odpor, odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost, návrh na obnovu řízení)
 4. příprava ústavních stížností
 5. zastupování před prvoinstančními soudy včetně smírčího jednání s protistranou
 6. zastupování v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích
 7. incidenční spory

Kontakty

Budeme rádi, když nás kontaktujete.